Afspraken maken kan

  • telefonisch  016 88 50 04
  • online : klik hier

Voor een dringend probleem neem je altijd telefonisch contact op.

Verwittig tijdig wanneer je een afspraak niet kan nakomen.

Maak één afspraak per persoon, voor meerdere personen samen maak je meerdere afspraken.

De groene vakjes zijn voor de gewone controles.

De gele vakjes zijn enkel bedoeld voor speciale onderzoeken (chauffeurstesten, gezichtsveldonderzoeken, invaliditeitspapieren,…)

Voor bepaalde onderzoeken kan het nodig zijn de pupillen te verwijden (diabetescontrole, preoperatief onderzoek cataract, netvliesprobleem….). Het is aangewezen om nadien niet zelf met de wagen te rijden.

Wanneer je contactlenzen draagt, doe je deze best uit voor het onderzoek. Breng  je contactlenzen wel mee in hun originele verpakking.